Livescribe Sweepstakes regels Halloween

THE LIVESCRIBE HALLOWEEN SWEEPSTAKES

Officiële regels

1. Aankoop is niet verplicht in te voeren of te winnen. NON-AANKOOP INSCHRIJVINGEN EN AANKOOP INSCHRIJVINGEN een gelijke kans om te winnen.

2. Voorwaarden: The Livescribe Halloween Sweepstakes (the “Sweepstakes”) is open to legal residents of the fifty (50) United States and the District of Columbia, who are 18 years of age or older as of date of entry (“Eligible Participants”). Internet access is required in order to enter this Sweepstakes. Void in Puerto Rico and where prohibited. Employees, officers, directors, shareholders, agents and representatives of Livescribe (“Sponsor”), and their respective advertising and promotion agencies, Facebook, Twitter, and each of their respective parents, subsidiaries and affiliates (collectively, “Releasees”), and each of their immediate family members (spouse and parents, children and siblings, and their respective spouses, regardless of where they live) and individuals living in the same households of each of these individuals, whether related or not, of the above are not eligible to enter or win. Sweepstakes is subject to all applicable federal, state and local laws. U.S. law governs this Sweepstakes. The Sweepstakes is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook or Twitter. By entering, you understand that you are providing your information to the Sponsor and not to Facebook or Twitter. The information you provide will only be used for the purpose of the drawings and to notify potential winners.

3. LOTERIJ TIMING / BESCHRIJVING: The first phase of the Sweepstakes begins at 10:00:00 AM Pacific Time (“PT”) on Tuesday, October 13, 2014 and ends 11:59:59 PM PT on Monday, October 20, 2014 (the “Promotional Period”). There will be three prizes awarded after the first week of the Promotional Period in a random drawing from among all eligible entries received.

4. HOE ENTER: You may enter the Sweepstakes through the posts that appear on the Livescribe Facebook page and Twitter account. Voor toegang tot de Sweepstakes, moet je naar www.facebook.com/livescribe, click on the “like” button and then comment on a one of the contest’s posts. For Twitter, log on and visit http://twitter.com/livescribe. The answer cannot exceed 100 Characters. The answer needs to be legitimate and relevant in order to be eligible. Entries must be received by Monday, October 20, 2014. Inzendingen die worden gegenereerd door het script, macro of andere geautomatiseerde middelen en data op elke grond die ondermijnen zal de inschrijving proces ongeldig. Inzendingen worden eigendom van de Sponsor en zal niet worden geretourneerd. Onvolledige inzendingen of inzendingen die niet voldoen aan deze officiële regels zijn onderhevig aan diskwalificatie bij de Sponsor's eigen goeddunken. If a dispute results as to the identity of an entrant, it will be determined that the entry was submitted by the authorized account holder of the Facebook or Twitter ID from which the entry is made. For these purposes, the authorized account holder is the natural person assigned to a Facebook or Twitter ID from which the entry is made. The promotional website’s database clock will be the official timekeeping device for the Sweepstakes.

Inzending moet in overeenstemming zijn met de afbeelding van de sponsor, en kunnen niet beledigend zijn, zoals bepaald door de Sponsor naar eigen goeddunken. Releasees zijn niet verantwoordelijk voor late, verloren, vertraagde, gestolen, niet-bezorgde, incomplete, onleesbare, beschadigde of verkeerd geadresseerde inzendingen. Beslissingen sponsor zijn definitief over alle zaken met betrekking tot deze Sweepstakes. Sponsor behoudt alle rechten, waaronder het recht om te bewerken, te publiceren, te gebruiken, aan te passen, te wijzigen, of te vervreemden van een item, eigennamen, gelijkenissen, en foto's voor reclame en promotionele doeleinden in alle media (waaronder, maar niet beperkt tot, internet ) zonder bijkomende vergoeding, behalve daar waar wettelijk verboden. Als een deelnemer verandert zijn / haar e-mailadres nadat hij / zij komt in de Sweepstakes, is het zijn / haar verantwoordelijkheid om de Sponsor per post mailing notify Sponsor pakken (in paragraaf 13 hieronder) aan het einde van de te ontvangen promotionele periode.

SPONSOR behoudt het recht om naar eigen goeddunken, een item geplaatst op de website die de sponsor VOELT ongepast, verwerpelijk en / of niet strookt met het positieve imago EN / OF goede wil zij wenste te steunen in deze Sweepstakes VERWIJDEREN.

Alle in aanmerking komende DEELNEMERS erkent en aanvaardt dat alle inschrijvingen aangevraagd met deze Sweepstakes ZIJN INGEDIEND OP EEN NIET-vertrouwelijk en niet-PROPRIETARY BASIS EN SPONSOR, HAAR AGENTEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN, voor alle reclame en promotie doeleinden, waaronder kunnen worden gebruikt (MAAR niet beperkt tot) IN VERBAND MET DE LOTERIJ, in de eeuwigheid, WORLDWIDE, in welke media nu bekend of hierna ontwikkeld.

5. BEPALING VAN DE WINNAARS: Three (3) potential winners will be selected in a random drawing during the Promotion Period from among all eligible entries received. Winners will be selected at random.

6. Kansen: Kans op het winnen van een wekelijkse prijs hangt af van het totale aantal geldige inzendingen ontvangen.

Winners will be notified by email, Facebook Messenger, or Twitter Direct Message on or about November 3, 2014. Potential winners may be required to verify their mailing or email address or to sign an affidavit of eligibility/liability release, a publicity release where legal, and Federal and State tax release, and return these documents, properly executed, via fax, within forty-eight (48) hours of date and time of notification and the original documents within seven (7) days of date of notification via regular U.S. Mail. Non-compliance with this time frame and/or with these Official Rules; Sponsor’s inability to contact a potential winner within a reasonable time period; or prize’s or prize notification’s return as undeliverable will result in such potential winner disqualification and, at Sponsor’s discretion, the prize may be awarded to a potential alternate winner. Allow 4-6 weeks for delivery of prize.

7. PRIZES (3) (three prizes for phase one): Each winner will receive one Moleskine for Livescribe notebook (a $29.95 value).

No substitutions, cash equivalents, or transfer of prizes are permitted, except at the sole discretion of the Sponsor, who reserves the right to substitute a prize (or portion thereof) with one of comparable or greater value. All taxes, and any other costs and expenses associated with prize acceptance and use not specifically stated within these Official Rules as being provided, are the sole responsibility of the winners, including, without limitation, all federal, state, and local taxes. Prize may not be transferred or substituted except at the Sponsor’s sole discretion. If prize winner is at least 18 years of age but still considered a minor in his/her state or place of residence, prize may be awarded in the name of his/her parent or legal guardian, who will be responsible for fulfilling all requirements imposed on winners set forth herein. Limit one (1) prize per person and per Facebook or Twitter account during the Promotion Period.

8. VOORWAARDEN VAN DEELNAME: Door deel te nemen, deelnemers akkoord met deze officiële regels, inclusief alle voorwaarden voldoet en de beslissingen van de Sponsor en rechters, die definitief en bindend zijn gebonden te zijn. Door het accepteren van een prijs, elke winnaar instemt met het gebruik van zijn / haar naam, afbeelding, gelijkenis, foto, stem en biografisch materiaal voor reclame, publiciteit en promotionele doeleinden door de sponsor, of partij door de sponsor aangewezen, in enige en alle media nu of later bedacht, inclusief maar niet beperkt tot, een online aankondigingen, wereldwijd in de eeuwigheid, zonder bijkomende vergoeding, kennisgeving of toestemming, tenzij wettelijk verboden. Deelnemers vrijgeven en vrijwaren Releasees van alle claims, acties, letsel, verlies of schade, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel of de dood als gevolg, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, van deelname aan deze Sweepstakes of uit de aanvaarding, bezit of gebruik of misbruik van de prijs. Deze beperking van aansprakelijkheid is een uitgebreide beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schade, van welke aard dan ook, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade; verlies van gegevens, inkomen of winst; verlies van schade aan eigendommen; en claims van derden. Deelnemers het erover eens dat Releases niet hebben gemaakt, noch op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige garantie, vertegenwoordiging, of garantie, wettelijke, uitdrukkelijk of impliciet (met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, en geschiktheid voor een bepaald doel ), in feite of in de wet, ten opzichte van de Sweepstakes of enige toegekende prijs.

9. VERKLARINGEN EN GARANTIES: Deelnemer verklaart en garandeert het volgende: 1) dat hij / zij is de oorspronkelijke auteur en de eigenaar (of verklaart en garandeert dat de eigenaar van deze rechten uitdrukkelijk alle rechten op de deelnemer heeft verleend voor gebruik door de Sponsor zoals hierin uiteengezet en heeft documentatie geschreven om te verstrekken aan Sponsor waaruit dergelijke rechten) van enige en alle Entry materialen geplaatst, geüpload of anderszins ingediend (modificeren, verbeteren of wijzigen van een derde partij reeds bestaande werk niet kwalificeren als originele creatie deelnemer); 2) De vermelding zal niet, in de Sponsor's eigen goeddunken, inbreuk op het auteursrecht, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij. Deelnemers verboden plaatsen, uploaden, of een item materiaal dat inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk of eigendomsrechten van een ander (inclusief publiciteit en privacy rechten) anderszins indienen; 3) dat de toegang is niet het voorwerp van een feitelijke of dreigende rechtszaken of conclusie; 4) dat de Entry materiaal is niet obsceen, beledigend, lasterlijk, pornografisch, bedreigend, beledigend, bevat illegale inhoud of anderszins laakbaar, zoals bepaald door de sponsor, dat zou een strafbaar feit vormen of aanmoedigen, of die anders aanleiding geven aansprakelijkheid of wetten worden overtreden. Deelnemer erkent dat niets zal hierin een arbeidsovereenkomst, joint venture, of een partnerschap relatie tussen deelnemer en de Sponsor vormen. Op geen enkele wijze is deelnemer te worden opgevat als de agent of op te treden als agent van de Sponsor in enig opzicht.

10. ALGEMEEN: Sponsor zal informatie van de deelnemers te verzamelen uitsluitend voor het doel van de tekeningen en om potentiële winnaars melden. Sponsor deze informatie met derden delen, behalve als nodig is voor het beheer van de Sweepstakes of de potentiële winnaar kennisgeving van toepassing, noch proberen om contact deelnemer, tenzij deelnemer is overeengekomen om meer informatie te ontvangen over producten en promoties sponsor of voor potentiële winnaar kennisgeving (indien van toepassing). Releasees zijn niet verantwoordelijk voor items die verloren gaan, verkeerd, of niet in het systeem in te voeren, of worden verwerkt, meldde, of te laat of onjuist overgedragen; of voor enige andere fouten of problemen van welke aard dan ook, of typografische, drukwerk, mechanisch, mens, elektronisch of anderszins, met betrekking tot of in verband met de Sweepstakes, waaronder, maar niet beperkt tot, fouten of problemen die zich kunnen voordoen in verband met de administratie van de Sweepstakes, de verwerking van de inzendingen, de aankondiging van de prijzen, of in een Sweepstakes-gerelateerde materialen. Entry materialen die zijn geknoeid of gewijzigd zijn ongeldig. Sponsor behoudt zich het recht, naar eigen goeddunken, te annuleren of een deel of het geheel van deze Sweepstakes te allen tijde op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden, met inbegrip van als naar het oordeel van de rechters ', er een verdachte of feitelijk bewijs van de elektronische of niet- elektronische knoeien met een deel van de Sweepstakes, of virus, bugs, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst of andere oorzaken beschadigd of aantasting van de administratie, veiligheid, eerlijkheid of integriteit en de goede spel van de Sweepstakes. In het geval van annulering, kan de Sponsor elke inzendingen het vermoeden in het geding zijn en, naar eigen goeddunken, de prijzen toekennen aan de orde in een willekeurige trekking uit alle niet-verdachte vervallen, ontving in aanmerking inzendingen voor de toepassing Drawing (s).Let op: Elke poging door een deelnemer of enige andere persoon op de website beschadigen of te ondermijnen de legitieme werking van de Sweepstakes kan in strijd zijn met strafrechtelijke en burgerlijke wetten en moet een dergelijke poging worden gedaan, de Sponsor behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen te zoeken (inclusief advocatenkosten) van deze personen in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging. Sponsor gebrek aan enige voorwaarde van deze Officiële Regels af te dwingen afstand doet van die of enige andere bepaling. Sponsor behoudt zich het recht voor om deelnemers die in strijd met deze officiële regels of interfereren met deze Sweepstakes op enige wijze te diskwalificeren. Als een deelnemer wordt gediskwalificeerd, Sponsor behoudt zich het recht voor om in aanmerking te komen is dat de deelnemer te beëindigen om te participeren in de Sweepstakes.

11. GESCHILLEN: Behalve waar verboden, alle kwesties en vragen met betrekking tot de bouw, de geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze officiële regels, of de rechten en verplichtingen van de in aanmerking komende deelnemer en de Sponsor in verband met de Sweepstakes, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van de staat Californië, zonder evenwel rekening te houden rechtskeuze of collisieregels (of van de staat Californië, of enige andere jurisdictie), die de aanvraag zou leiden van de wetten van een andere dan de staat Californië jurisdictie.

12. WINNAARS 'LIST: For the names of the winners, available after November 3, 2014, mail a self-addressed, stamped envelope by November 7, 2014 to: Livescribe, 7677 Oakport St. 12th Floor; Oakland, CA 94621, USA .

13. SPONSOR & ADMINISTRATORDe sponsor van deze Sweepstakes is Livescribe, 7677 Oakport St. 12e verdieping; Oakland, 94621, USA.